Therapie

algemeen

Therapie algemeen

  • als je gevoelens van leegte of eenzaamheid hebt;
  • je het gevoel hebt dat niemand je aardig vindt; wat je ook doet;
  • je gevoelens je overweldigen en je ervan in de knoop raakt;
  • je het idee hebt dat niemand je begrijpt;
  • je niet meer zo goed weet wie je bent;
  • je alsmaar geeft aan anderen en hier doodmoe van wordt;
  • als je met je hoofd weet wat je het beste kunt doen, maar dat het niet lukt.
  • het je niet (meer) lukt om ècht contact te krijgen met je partner/kinderen/…

 

Levenservaring
 Iedere volwassene heeft vele jaren levenservaring; ervaring met positieve, warme, steunende, prikkelende mensen en momenten en ervaring met afwijzing, kwetsing en verlies. Dat kan niet anders, zo gaat het in het leven. Maar als de kwetsing te vaak of te groot is geweest, het verlies zich opstapelt en er te weinig liefdevolle ervaringen tegenover staan, kan het zijn dat je even niet meer weet wat te doen. Omdat je overspoeld wordt door emoties of eenzaamheid of dat je je leven als zinloos gaat ervaren en vooral leegte voelt, of een gevoel van falen gaat overheersen.

 

Strategie
 Iedereen heeft ook een strategie ontwikkeld om hiermee om te gaan; de één gaat veel geven en zich vooral met anderen bezighouden, de ander trekt zich terug, weer een ander gaat de strijd aan of probeert alles perfect te doen. In tijden van stress zijn we geneigd hier nog een schepje bovenop te doen. Want ooit was dit een succesvolle strategie.
 Dit kan leiden tot een burnout, depressie, angsten of verslaving.

 Als een vakantie of gesprekken met vrienden niet meer helpen, is het tijd om er een onafhankelijke en deskundige derde bij te halen; een moedige beslissing!

 

De feiten in je leven zullen altijd blijven, die kan niemand veranderen.
 Wat je wel kunt veranderen is jouw omgaan hiermee.
 Laat je je er steeds door onderuit halen, of leer je hoe je, mèt je pijnlijke ervaringen een zinvol en mooi leven kunt leiden? Blijf je ertegen vechten en hopen op verandering of leer je te accepteren wat er is zodat je weer verder kunt?

 

Ervaringsgericht
 Ik nodig je uit via ervaringsgerichte oefeningen (uit het systemisch werk, de Transactionele Analyse, ademoefeningen, schrijven, tekenen, zingen e.d.) in contact te komen met datgene wat je kwijt bent en aan het vermijden bent. Je krijgt zo inzicht in je patronen, niet alleen met je hoofd maar juist ook met je lijf. Bewust worden van hoe jij doet wat je doet en waarom en hoe dat ooit begonnen is.
 Jezelf leren kennen, je eigen bewegingen en neigingen en het effect daarvan, zodat je bewust andere keuzes kunt maken.

 Voor de stappen in de behandeling zie werkwijze .

Wil je je aanmelden of heb je vragen, klik op Contact

Onder het kopje Praktische zaken vind je informatie over o.a. Tarieven en Vergoeding

Home

Contact

Van Breestraat 49 | 5012 KA | Tilburg | info@marleenghering.nl | tel.: 06-10 60 92 72