Praktische zaken

vergoedingen

Vergoedingen

 

Mijn individuele behandelsessies vallen onder “alternatieve geneeswijzen” van een aanvullende ziektekostenverzekering.

De link https://nvpa.org/verzekeringen/public leidt je naar de pagina van mijn beroepsvereniging waar de vergoedingen van de ziektekostenverzekeringen opstaan.

Deze vergoeding geldt enkel en alleen voor individuele therapie!

 

Relatiebegeleiding, workshops, opstellingen en coaching worden niet vergoed en zijn belast met BTW.

 

 

Beroepsvereniging, koepelorganisatie en klachtenmogelijkheid:

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging het NVPA, de vereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Onder nummer 101818

 

Geregistreerd bij het RBCZ, een koepelorganisatie voor de complementaire zorg. Onder nummer: 214137R

 

 

Als cliënt kun je een officiële klacht indienen bij de gespecialiseerde geschilleninstantie  voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg; de SCAG

Natuurlijk hoop ik dat je eerst bij mij aanklopt als je ergens niet tevreden over bent. Mochten we er samen echter niet uitkomen, kun je je wenden tot het SCAG. Ik ben lid onder nummer 10164 of je doet een beroep op de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen waar ik ook lid van ben.

 

 

Dit is een onafhankelijke commissie die klachten van cliënten in relatie tot begeleiders & therapeuten beoordeelt. De Ethische Code  bestaat uit richtlijnen waaruit de begeleider/therapeut dient te handelen en een klachtenprocedure.

Als deelnemer van deze Ethische Code van Phoenix Opleidingen (https://www.phoenixopleidingen.nl) onderschrijf ik de Klachtenregeling die van de Code deel uitmaakt. Dit betekent dat jou als mijn cliënt een onafhankelijke Klachtencommissie ter beschikking staat in het geval je een klacht hebt over mijn functioneren.

Bij klachten kun je je ook  direct schriftelijk richten tot: Phoenix Opleidingen t.a.v. Ethische code en klachtencommissie Raiffeisenlaan 26 A 3571 TE  Utrecht.

Home

Contact

Van Breestraat 49 | 5012 KA | Tilburg | info@marleenghering.nl | tel.: 06-10 60 92 72