Praktische zaken

werkwijzen

Werkwijzen

 

Er is een verschil in werkwijze voor wat betreft therapie en coaching.

Kies wat voor jou van toepassing is, therapie of coaching

 

 

Werkwijze therapie

Van kennismaking tot afscheid

 

Eerste contact

Via een mail, contactformulier of telefoontje is het eerste contact gelegd.

We komen tot een afspraak voor een eerste gesprek bij mij in de praktijk.

 

Kennismaking

In het eerste half uur, de kennismaking, tasten we elkaar als het ware af; ik vraag me af of ik jou/jullie kan begeleiden en jij/jullie vraagt je af of je je goed voelt (veilig, begrepen e.d.) bij mij.

 

Intake

Zo ja, dan gaat het gesprek naadloos over in het intakegesprek, wat een uur duurt.

Ik stel je allerlei vragen over jouw leven, achtergrond, belangrijke gebeurtenissen, gezondheid en eventuele ervaringen bij andere begeleiders. Natuurlijk staat hierin jouw hulpvraag centraal zodat het doel van de begeleiding helder is.

Wanneer het om een relatievraag gaat zal ik vooral ingaan op jullie relatie en hoe deze is gestart en zich heeft ontwikkeld. Het kan zijn dat ik met jullie allebei individuele sessies in plan; dan zal jullie achtergrond meer in beeld komen.

 

Privacy

Aan het eind van het intakegesprek neem ik het stukje ‘privacy’ met je/jullie door aan de hand van een schrijven; ik vraag je/jullie dit te ondertekenen in verband met de nieuwe wet rondom bescherming van persoonsgegevens.

 

Behandelplan

Met behulp van wat ik van je/jullie gehoord, gezien en ervaren heb, schrijf ik een behandelplan  wat ik je/jullie per mail toestuur. Hierin lees je hoe ik naar jou/jullie en je/jullie vraag kijk met jouw levensverhaal als leidraad. Dit plan ontvang je binnen een week na de intake. Jij leest/ jullie lezen dit op je gemak en wanneer er zaken instaan die niet kloppen of er niet goed (genoeg) in staan of je mist belangrijke dingen, mail me die, dan pas ik het aan.

Als je/jullie akkoord bent maken we een vervolgafspraak.

 

Behandelingsovereenkomst

Ik vraag je/jullie een behandelingsovereenkomst in te vullen, dit is een wettelijke verplichting. Wij ondertekenen die beide, cliënt en therapeut. Mocht het gaan om een minderjarig kind, ondertekenen beide ouders. In geval van relatiebegeleiding ondertekenen beide partners.

Deze overeenkomst bevat ook de voorwaarden voor de betaling.

 

Vragenlijst beroepsvereniging

Omdat ik ben aangesloten bij het NVPA, een beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, vraag ik je per mail om anoniem een vragenlijstje in te vullen.

Het kost je 2 minuten bij aanvang van het traject, en weer 2 minuten na afloop. Op deze manier kunnen wij, als aangesloten therapeuten, naar ziektekostenverzekeraars aantonen dat onze werkwijze zinvol is.

 

Planning sessies

De sessies worden per keer gepland; meestal iedere 2 weken, maar soms is vaker gewenst en aan het eind kan er juist langere tijd tussen zitten. Dit doen we in overleg.

Vaak doen een intake en 5 sessies al veel en geeft dat voldoende handvatten om verder te kunnen. Soms zijn 3 sessies zelfs al voldoende en soms duurt het langer. In geval van relatievragen moet je op minimaal 8 sessies rekenen.

Wanneer je tussendoor vragen hebt of ervaringen wilt delen, kun je altijd mailen of bellen. Je krijgt altijd snel antwoord.

 

Betaling

Facturen krijg je/krijgen jullie per mail na de sessie. Deze factuur kun je naar je zorgverzekering sturen en, als het gaat om individuele therapie, als je aanvullend verzekerd bent krijg je een gedeelte terug. Als je over een drempel komt, kun je ze ook van de belasting aftrekken aan het eind van het jaar. De betalingstermijn is 14 dagen. Voorwaarden voor wat betreft de betaling, zie 'voorwaarden'.

 

Opstelling in de groep

Het kan zijn dat ik je/jullie uitnodig om een opstelling in de groep te doen die ik regelmatig met een collega, Ria Kuijpers, begeleid in De Rode Amaryllis in de Leharstraat 120 in Tilburg. Actuele data zie homepage. Zie ook Groepsopstellingen.

Dit gebeurt altijd in overleg en eerst een keer meekijken/meedoen raad ik sowieso aan.

 

Reflectie en opdrachten

Ik vraag je/jullie om van iedere sessie een reflectie te schrijven en mij die te mailen; zodoende heb jij weer een keer ervaren wat er gebeurde en word je uitgenodigd om dit in taal te zetten. Dit is een stap in de integratie. Ik kan lezen waar jij in het proces ‘zit’ en daarop verder gaan in de volgende afspraak. Soms krijg je/krijgen jullie andere opdrachten mee; ze zijn om te oefenen met wat je hebt ervaren en om hierin te leren.

 

Afscheid

De laatste afspraak staat in het teken van afscheid. Wat heb je geleerd, hoe ga je zorgen dat je dit vasthoudt? Hoe is het om afscheid te nemen? Ieder afscheid roept oude ervaringen rondom afscheid op; hoe deed je dat en hoe wil je het nu doen?

 

 

Werkwijze coaching

Van kennismaking tot afscheid

 

Eerste contact

Via een personeelsadviseur, leidinggevende of jijzelf, is via een mail of telefoontje het eerste contact gelegd. Dit leidt tot een afspraak voor een eerste gesprek bij mij in de praktijk en/of een gezamenlijke intake op het werk. Mijn voorkeur gaat sterk uit naar eerst een afspraak bij mij; in alle rust en in een andere dan de werkomgeving, kun je vertellen wat de aanleiding is en wat je zoekt en kunnen we persoonlijk kennismaken.

 

Kennismaking/intake in mijn praktijk

In de kennismaking tasten we elkaar als het ware af; ik vraag me af of ik jou kan begeleiden en jij vraagt je af of je je goed voelt (veilig, begrepen e.d.) bij mij.  Zo ja, dan gaat het gesprek naadloos over in het intakegesprek, wat een uur duurt.

Ik stel je allerlei vragen over de aanleiding, jouw werk, je leven, achtergrond, belangrijke gebeurtenissen, gezondheid en eventuele ervaringen bij andere trainers/begeleiders. Jij noemt de aanleiding van je komst en jouw leerdoelen.

 

Intake op het werk

Nadat we elkaar hebben ontmoet en besloten hebben om dit coachingstraject in te stappen, komen we bij elkaar op jouw werkplek, met jouw leidinggevende. De leerdoelen worden afgestemd en (verder) geconcretiseerd. Afspraken en verwachtingen over het verloop van het traject worden genoemd en gemaakt.

 

Privacy

Aan het eind van het intakegesprek neem ik het stukje ‘privacy’ met je door aan de hand van een schrijven; ik vraag je dit te ondertekenen in verband met de nieuwe wet rondom bescherming van persoonsgegevens.

 

Coachplan voor jou persoonlijk

Met behulp van wat ik van je gehoord, gezien en ervaren heb, schrijf ik een coachplan  wat ik je per mail toestuur. Dit plan is alleen voor jou, dus niet voor je leidinggevende; als jij het wilt delen met je leidinggevende staat je dat natuurlijk vrij. Hierin lees je hoe ik naar jou en je leerdoelen kijk met jouw levensverhaal als leidraad. Dit plan ontvang je binnen een week na de intake. Jij leest dit op je gemak en wanneer er zaken instaan die niet kloppen of er niet goed (genoeg) in staan of je mist belangrijke dingen, mail me die, dan pas ik het aan.

Als je akkoord bent maken we een afspraak met je leidinggevende voor een intakegesprek op je werk. Als je leidinggevende dit niet nodig vindt, maak ik een offerte voor hem/haar en stuur dit ter goedkeuring en ondertekening.

 

Opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestiging staan de naam van de gecoachte, de leidinggevende, leerdoelen, aantal sessies, prijs en verder alle praktische informatie voor het coachingstraject. Wanneer de leidinggevende dit heeft ondertekend en teruggestuurd, wordt het traject voortgezet. De leidinggevende geeft aan of hij behoefte heeft aan een eindverslag en eindgesprek.

 

Planning sessies

De sessies worden per keer gepland; meestal iedere 2 weken, maar soms is vaker gewenst en aan het eind kan er juist langere tijd tussen zitten. Dit doen we in overleg.

Wanneer er minder sessies dan geoffreerd nodig zijn, worden deze niet in rekening gebracht; wanneer er meer sessies nodig zijn, vragen we om een verlenging.

 

Evaluatie(s)

In principe vindt er een eindevaluatie plaats, waarin het eindverslag als leidraad dient. Wanneer één van de belanghebbenden (de coachee, leidinggevende of coach) behoefte heeft aan een tussenevaluatie, zal ik als coach de aanzet geven die te plannen. (Een tussenevaluatie is kosteloos)

 

Betaling

Facturen stuur ik per maand of na afloop van het traject naar het factuuradres.

De betalingstermijn is 14 dagen.

 

Reflectie en opdrachten

Ik vraag je om per sessie een reflectie te schrijven en mij die te mailen; zodoende heb jij weer een keer ervaren wat er gebeurde en word je uitgenodigd om dit in taal te zetten. Dit is een stap in de integratie. Ik kan lezen waar jij in het proces ‘zit’ en daarop verder gaan in de volgende afspraak.

Soms krijg je andere opdrachten mee; ze zijn om te oefenen in ‘het echte leven’ met wat je hebt ervaren in de veilige ruimte van mijn praktijk.

 

Afscheid

De laatste afspraak van het coachingstraject staat in het teken van afscheid. Wat heb je geleerd, hoe ga je zorgen dat je dit vasthoudt? Hoe is het om afscheid te nemen? Ieder afscheid roept oude ervaringen rondom afscheid op; hoe deed je dat en hoe wil je het nu doen?

 

Eindverslag

De geschreven reflecties en opdrachten kun je gebruiken om jouw deel van het eindverslag te schrijven. Dat bestaat eruit dat je antwoord geeft op de volgende drie vragen:

Hoe heb je de coaching ervaren?

Wat heb je geleerd? (neem je leerdoelen erbij)

Hoe ga je dit in de toekomst vasthouden; wie of wat helpt je hierbij en hoe ga je daarvoor zorgen?

 

Als jouw coach schrijf ik een ander deel waarin ik in grote lijnen beschrijf wat er aan de orde is geweest en hoe ik naar het proces kijk.

De inhoud van de coachingssessies zijn vertrouwelijk, en alle communicatie verloopt via de coachee of met expliciete toestemming van de coachee. Het eindverslag stuur ik naar de coachee en de leidinggevende per mail.

Home

Contact

Tobias Asserlaan 108 | 5056 VD | Berkel Enschot | info@marleenghering.nl | tel.: 06-10 60 92 72 |

KVK 54806461 |  Btw-id NL001781109B21